Binance cam kết 500 triệu đô la để đồng đầu tư vào Twitter với Elon Musk

Binance nằm trong số 18 đồng đầu tư trong thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk cùng với các công ty như Sequoia Capital Fund và Fidelity Management and Research Company.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance đã tham gia vào thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ đô la của Elon Musk , theo dữ liệu được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Vào ngày 5 tháng 5, Musk đã đệ trình một tuyên bố chung sửa đổi về việc mua lại, thông báo rằng Twitter đã nhận được tổng cộng khoảng 7,2 tỷ đô la trong các cam kết tài chính mới liên quan đến thỏa thuận sáp nhập, tùy thuộc vào các điều kiện trong thư cam kết cổ phần đồng nhà đầu tư.

Theo tài liệu, Binance là một trong 18 nhà đồng đầu tư trong thương vụ mua lại này cùng với những người chơi lớn trong ngành tiền điện tử như Sequoia Capital Fund và Fidelity Management and Research Company.

Đã đầu tư 500 triệu đô la, Binance là công ty đóng góp lớn thứ tư, sau Lawrence J. Ellison Revocable Trust, công ty đã đầu tư 1 tỷ đô la. Sequoia Capital và VyCapital đã quyên góp lần lượt 800 triệu và 700 triệu USD.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao  sau đó đã lên Twitter sau khi hồ sơ được công khai, mô tả khoản đầu tư của công ty là một “đóng góp nhỏ cho sự nghiệp”.

Mỗi nhà đầu tư cổ phần niêm yết được đề cập trong tài liệu đã cam kết đóng góp vào hoặc ngay trước khi kết thúc thương vụ mua lại. “Các nhà đầu tư cổ phần đã giữ lại một lựa chọn để đáp ứng cam kết cổ phần của Nhà đầu tư cổ phần đó với cổ phần của cổ phiếu phổ thông do nhà đầu tư cổ phần đó nắm giữ, trị giá 54,20 đô la mỗi cổ phiếu,” tài liệu viết.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...