Chainlink thiết lập để cung cấp sức mạnh cho nền tảng bất động sản Mỹ Latinh

Chainlink được thiết lập để tự động hóa thanh toán tiền thuê cho chủ sở hữu bất động sản của nền tảng bất động sản Mỹ Latinh, thêm một trường hợp sử dụng blockchain mới cho lĩnh vực này.

Token hóa các thị trường bất động sản toàn cầu là một mục tiêu đầy tham vọng của không gian blockchain và tài chính phi tập trung (DeFi) có thể cung cấp một giải pháp mới cho lĩnh vực này để bắt kịp tốc độ.

Mạng lưới oracle phi tập trung Chainlink được thiết lập để cung cấp năng lượng cho một nền tảng bất động sản được mã hóa phục vụ thị trường bất động sản Mỹ Latinh. LaProp sẽ cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu được mã hóa trong các bất động sản khác nhau trong thế giới thực, điều này sẽ mang lại một phần trăm thu nhập từ các khoản thanh toán cho thuê.

LaProp sẽ tìm cách tận dụng hồ sơ theo dõi của các nhà khai thác nút Chainlink Keepers trong việc đảm bảo hàng tỷ đô la đầu tư vào thị trường DeFi. Dịch vụ tự động hóa phi tập trung thực hiện các nhiệm vụ cho các hợp đồng thông minh trên Chuỗi BNB và trong trường hợp này, sẽ tự động hóa các khoản thanh toán tiền thuê an toàn cho chủ sở hữu mã thông báo.

Nền tảng này dự định cung cấp cho các nhà đầu tư bán lẻ khả năng tiếp cận với bất động sản, nếu không thì sẽ không thể tiếp cận được do trước đây cần có một lượng vốn lớn để tham gia thị trường bất động sản.

Khả năng xử lý các chức năng hợp đồng thông minh của Chainlink sẽ cho thấy tiền thuê do người thuê trả tự động được phân phối cho nhiều chủ sở hữu mã thông báo của tài sản nhất định. Các điều khoản và lịch trình thanh toán cũng có thể được chỉnh sửa theo từng tài sản.

Ý tưởng mã hóa quyền sở hữu bất động sản không phải là mới, nhưng lời hứa về một dịch vụ đã được thử nghiệm để quản lý các khoản thanh toán cho thuê và quyền sở hữu bất động sản có khả năng thu hút sự quan tâm mới của các nhà đầu tư.

Giấc mơ về quyền sở hữu bất động sản được hỗ trợ bởi blockchain đã có vẻ lung lay gần một năm trước đây, khi một số dự án bất động sản được mã hóa đã đặt nền móng cho việc hiện thực hóa này gặp phải sóng gió. Điều này khiến các chuyên gia trong ngành hoang  mang về sự tích hợp trong tương lai của các ngành.

Trong khi các ngành công nghiệp khác đã chứng kiến ​​các nền tảng và dịch vụ dựa trên blockchain phát triển mạnh mẽ, thị trường bất động sản được mã hóa vẫn chưa bùng nổ, chỉ với một số nền tảng hoạt động cho phép người dùng có được quyền sở hữu tài sản thông qua cổ phiếu được mã hóa.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...