Thượng viện Virginia Hoa Kỳ cho phép các ngân hàng tiểu bang cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử

Đại biểu Christopher T. Head đã giới thiệu dự luật (Dự luật Hạ viện số 263) vào tháng 1 năm 2022, tìm kiếm một sửa đổi để cho phép các ngân hàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử.

Thượng viện Virginia của Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua yêu cầu sửa đổi dự luật hiện cho phép các ngân hàng truyền thống hoạt động trong Khối thịnh vượng chung Virginia cung cấp dịch vụ lưu ký tiền ảo. 

Đại biểu Christopher T. Head đã giới thiệu dự luật (Dự luật Hạ viện số 263) vào tháng 1 năm 2022, tìm kiếm một sửa đổi để cho phép các ngân hàng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử:

“Một ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ lưu ký tiền ảo miễn là ngân hàng có đủ 26 giao thức phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả và tuân thủ luật hiện hành”.

Dự luật đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ phiếu thuận 39-0 và đang chờ được Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin ký thành luật. Các ngân hàng có ý định cung cấp dịch vụ này cho khách hàng sẽ cần phải tuân thủ ba yêu cầu cụ thể được đề cập trong dự luật – thực hiện các hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, có đủ bảo hiểm và khởi động chương trình giám sát để giải quyết các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.

Tuy nhiên, Thượng viện sẽ yêu cầu khách hàng của các ngân hàng giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với các khóa công khai và cá nhân liên quan đến tiền ảo của họ, nói thêm:

“Hoạt động với tư cách ủy thác, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền ảo của họ cho ngân hàng kiểm soát bằng cách tạo các khóa riêng mới do ngân hàng nắm giữ”. 

Mới tháng trước, Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính đã có một cuộc thảo luận về việc liệu các quy định về stablecoin và tài sản kỹ thuật số nên được giải quyết ở cấp tiểu bang hay liên bang.

Về vấn đề này, Đại diện Bắc Carolina và thành viên ủy ban xếp hạng Patrick McHenry đã yêu cầu ủy ban xem xét các khuôn khổ quy định cấp tiểu bang thay cho luật liên bang toàn diện về stablecoin.

Trích dẫn một báo cáo từ Nhóm Công tác của Tổng thống về Thị trường Tài chính, Jean Nellie Liang, thứ trưởng phụ trách tài chính trong nước tại Bộ Tài chính, cho biết rằng các tổ chức phát hành stablecoin được chốt giá bằng đô la Mỹ – cả ngân hàng điều lệ của tiểu bang và liên bang – nên được tuân thủ theo các tiêu chuẩn tương tự như các tổ chức lưu ký được bảo hiểm.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...